ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՆԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՏՐԱԿԱՆ ԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ՁԵՎԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԱԿ-Ի ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑ ՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅ Ն Մ 2009-2012 ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔ Մ ???+++ ???????????.indd MAKET-eng-edit.qxd
հայ անգ
ԿԱՆԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՏՐԱԿԱՆ ԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ՁԵՎԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԱԿ-Ի ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑ ՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅ Ն Մ 2009-2012 ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔ Մ PEKIN -FINAL+ (1)-1 Maket PEKIN 1-edit_Maket PEKIN 1-edit.qxd
հայ անգ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ. ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՅԱՑՔ BOOK.indd
հայ

 

Մասնակցային ժողովրդավարությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում manual-1

 

Կանանց քաղաքական մասնակցությունը հայաստանի հանրապետության 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին

հայ

ռուս

Կանանց քաղաքական մասնակցությունը Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2012-2013 թվականների ընտրություններին tim-yntrutyun

 

 

 

 

 

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2002-2007 թթ Այլընտրանքային զեկույց
հայ անգ

 

Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարություն
Միջազգային իրավական փաստաթղթերի, ՀՀ օրենքների և օրենսդրական ակտերի
ժողովածու
հայ

 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի Պեկինյան գործողությունների ծրագրի հազարամյակի զարգացման նպատակների իրականացման մոնիտորինգ
հայ ռուս
Գենդերային կրթությունը բարջրագույն դպրոցում: Պետական
կրթական չափորոշիչների նախագիծ
հայ
Կանանց քաղաքական մասնակցությունը հայաստանի հանրապետության
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին
Վերլուծական տեսություն
հայ ռուս
«Հասարակական շարժումը երրորդ հազարամյակի հեռանկարում.
նոր մարտահրավերներ, առաջնայնություններ և ռազմավարություն»
Համաժողովի նյութեր
հայ

 

«Կանանց նկատմամբ խտրականության հաղթահարումը` որպես քաղաքական հիմնախնդիր»
Համաժողովի նյութեր
հայ

 

«Գենդերային հավասարության հասնելու հեռանկարները Հայաստանում. քաղաքական և իրավական հայեցակետերը»
Միջազգային խորհրդաժողովի նյութեր
հայ-ռուս
«Հայեցակարգ գենդերային քաղաքականության»
Հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2010 թ. փետրվարի 11-ի նիստում
Հայեցակարգ

 

«Կին քաղաքական գործիչներից կին քաղաքական գործիչներին» ձեռնարկ կին քաղաքական գործիչների համար
հայ

 

«Գենդերը և լրագրությունը» ուսումնական և մեթոդական ձեռնարկ
հայ հայ

 

 

 

Գենդերային իրավիճակը Հայաստանում
հայ ռուս

 

 

 

Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի հիմնադրման 15-ամյակը հայ

 

«Մարդու իրավունքները` որպես համամարդկային եւ բարոյական արժեք»
Համաժողովի նյութեր
հայ

 

 

«ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ ԼԻԴԵՐՆԵՐԸ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ: Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի 15-ին տարին քաղաքացիական հասարակության ասպարեզում» հայ

 

«Կանանց քաղաքական օրակարգը» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի ընտրություններում
հայ ռուս

 

 

«Կանանց քաղաքական օրակարգը» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2013 թ. ընտրություններում»
հայ
«Կանանց քաղաքական մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի Խորհրդարանական ընտրություններին» Վերլուծական տեսություն
հայ ռուս